externí ekologický poradce

Vítejte na stránkách společnosti Eko - Envi Green s.r.o.

Služby v oblasti odpadového hospodářství

 

 • více než 30letá praxe v oboru nakládání s odpady
 • rozvoj odborné způsobilosti pro správné řízení environmentálních rizik
 • praktické zkušenosti přímo z provozu
 • pravidelná účast na odborných seminářích a školeních pro oblast odpadového hospodářství
 • práce se softwary od renomované společnosti specializující se na vývoj kvalitního software zejména pro odpady a životní prostředí

 

Nabídka služeb

 

 • služby odpadového hospodářství pro provozovatele zařízení, obchodníky a původce odpadů
 • vedení průběžné evidence o produkci a nakládání s odpady
 • vedení skladu odpadů
 • roční hlášení souhrnných údajů průběžné evidence odpadů a odeslání do ISPOP (integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností)
 • zpracování provozních řádů
 • zpracování identifikačních listů a označení nebezpečných odpadů v zařízení
 • žádosti o povolení provozu zařízení pro nakládání s odpady
 • zastoupení při jednání s dotčenými orgány státní správy
 • legislativní audit zaměřený na shodu provozu s legislativními požadavky životního prostředí
 • průběžné fyzické kontroly provozoven
 • poradenství při optimalizaci nakládání s odpady, s nebezpečnými odpady, jejich třídění, shromažďování, označování apod.
 • zajištění a monitoring školení zaměstnanců v oblasti  ŽP
 • za klienty dojíždím osobně kamkoliv dle jejich potřeb a požadavků
 

Aktuality

Aktuální legislativa:

 • Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech
 • Zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností
 • Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
 • Vyhláška č. 345/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností
 • Vyhláška č. 8/2020 Sb., katalog odpadů
 • Vyhláška č. 16/2022 Sb., o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností

 

 

Kontaktujte mě

Jednatel společnosti

Ing. Ivana Fenyvesi, MBA

tel.: 602 756 425

mail: info@eko-teplice.cz

 

ID datové schránky: sib9b2q

 


Korespondenční adresa

Eko - Envi Green s.r.o.

Hornická osada 171, Mstišov

417 03, Dubí

 

IČ: 071 28 177
DIČ: CZ07128177

 

 

Bankovní spojení

účet: 656373002/5500

Raiffeisenbank